1. Se till att hörlurarna är helt laddade. Gör detta genom att ladda hörlurarna i laddningsfodralet tills alla 4 lampor på fodralet lyser.

2. Öppna fodralet och ta ut hörlurarna. Hörlurarna slås automatiskt på och parkopplas med varandra. När de blå/röda hörlurslamporna blinkar växelvis är hörlurarna redo att parkopplas med din enhet.

3. Slå på Bluetooth-funktionen på din enhet. Välj Defunc TRUE AIR i parkopplingslistan för att parkoppla hörlurarna med enheten.

• Hörlurslamporna släcks när hörlurarna är parkopplade.

• Hörlurarna parkopplas automatiskt med en tidigare parkopplad enhet när de sätts på nästa gång.

Slå på hörlurarna genom att göra någon av följande två saker:

1. Öppna laddningsfodralet och ta ut hörlurarna. Hörlurarna slås då på automatiskt.

2. Sätt hörlurarna i dina öron. Tryck sedan på touchkontrollytan på vardera hörlur i ungefär 3 sekunder tills du hör startljudet.

Det finns två sätt att stänga av hörlurarna och ett sätt som de stängs av automatiskt:

1. Sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och stäng locket.

2. Tryck på valfri hörlur i 5 sekunder tills du hör avljudet eller ser de röda hörlurslamporna blinka 3 gånger.

3. Hörlurarna stängs av automatiskt efter 5-6 minuter utan en parkopplad enhet.

När du slår på hörlurarna för första gången parkopplas de automatiskt med varandra inom 1-2 sekunder. När de är parkopplade hör du ”earbuds paired”.

1. Slå på hörlurarna genom att ta ut dem ur laddningsfodralet eller trycka på touchkontrollytan på vardera hörlur i 3 sekunder tills du hör påljudet.

2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet och se till att Bluetooth är påslaget.

3. Välj Defunc TRUE AIR i parkopplingslistan.

Touchkontrollytan är en fjärrkontroll som du kan använda för att t.ex. spela musik eller svara på samtal utan att behöva ta ut din enhet från din ficka eller väska.

Slå på: Öppna laddningsfodralslocket och tar ur hörlurarna eller tryck på vardera hörlur i 3 sekunder.

Stäng av: Lägg tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet och stäng locket eller tryck på valfri hörlur i 5 sekunder.

Spela/pausa: Tryck 2 gånger på valfri hörlur.

Nästa: Tryck på höger hörlur i 2 sekunder.

Föregående: Tryck på vänster hörlur i 2 sekunder.

Höj volymen: Tryck 1 gång på höger hörlur. Vänta 1 sekund mellan varje tryck för att höja volymen igen.

Sänk volymen: Tryck 1 gång på vänster hörlur. Vänta 1 sekund mellan varje tryck för att sänka volymen igen.

Svara/avsluta samtal: Tryck 2 gånger på valfri hörlur.

Avvisa samtal: Tryck på valfri hörlur i 2 sekunder.

Slå på/av röstassistent: Tryck 3 gånger på valfri hörlur för att slå på röstassistenten på din enhet.

Sätt i hörlurarna i laddningsfodralet och stäng locket. Se till att fodralet har batteriliv.

Koppla in USB-C-kabeln i laddningsfodralet och koppla in andra kabeländen i en strömkälla. Laddningsfodral och hörlurar kan laddas samtidigt.

Laddningsfodralets batteristatus: En blinkande lampa betyder att hörlurarna laddas. Varje lampa motsvarar 25% av laddningsfodralets batteriliv. När varje 25% nås lyser motsvarande lampa stabilt och nästa börjar blinka. När batteriet är fulladdat lyser alla lampor.

Hörlurarnas batteristatus: Hörlurarnas batteriliv kan ofta ses högst upp på skärmen på enheter som t.ex. en smartphone när hörlurarna är parkopplade.

1. Se till att hörluren har batteriliv. Om den inte har det, sätt i hörluren i laddningsfodralet och att ladda den.

2. Parkoppla hörlurarna med varandra och en enhet igen. Gör detta genom att sätta hörlurarna i laddningsfodralet och stäng locket. Öppna sedan locket igen och ta ut hörlurarna.

1. Stäng av Bluetooth-funktionen på närliggande enheter för att undvika oavsiktlig parkoppling.

2. Ta ut hörlurarna ur laddningsfodralet. Stäng av dem genom att trycka på vardera hörlur i 5 sekunder.

3. Slå på hörlurarna genom att trycka på vardera hörlur i 3 sekunder.

4. Håll hörlurarna nära varandra.

5. Parkopplingen har lyckats när du hör ”earbuds paired”.

6. Slå på Bluetooth-funktionen på enheten du vill parkoppla hörlurarna med och välj Defunc TRUE AIR i parkopplingslistan.

Nej. Hörlurarna kan bara vara parkopplade med en enhet i taget.

Ja det kan du!

Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet och tryck på texten/grafiken ”stäng av parkoppling” (eller motsvarande) för att bryta parkopplingen mellan hörlurarna och enheten.

Det kan bero på lite olika anledningar. Se till att:

• Hörlurarna är påslagna

• Enhetens Bluetooth är påslagen

• Hörlurarna inte är parkopplade med en annan enhet

• Hörlurarna har batteriliv

Från Bluetooth SIG-hemsidan: ”Störningar är en av de största utmaningarna för all trådlös teknik när det gäller att leverera pålitlig datakommunikation. Eftersom trådlös teknik som Bluetooth®-, Wi-Fi- och 802.15.4-enheter delar sändningsmedium, är det möjligt för ett datapaket som sänds att korrumperas eller förloras om den kolliderar med ett annat paket som sänds vid exakt samma tidpunkt och på samma frekvensband”.

Detta betyder att dina hörlurar kan, utan självklar anledning, kopplas från din enhet. Om detta händer, och om dina hörlurar och enhet inte parkopplas automatiskt igen, skapa en ny Bluetooth-parkoppling mellan hörlurarna och din enhet genom att placera hörlurarna i laddningsfodralet och stänga locket. Öppna sedan locket och ta ut hörlurarna igen.

Kom ihåg att när Bluetooths 10-metersradie mäts, mäts den mellan två punkter utan några objekt i vägen som blockerar signalen. Detta betyder att även om du har en enhet i din bakficka är parkopplingen kanske inte 100 procent. Om du upplever en dålig parkoppling, se till att så få objekt som möjligt är i vägen mellan dina hörlurar och din enhet, t.ex. kläder och accessoarer i din väska.

Enligt svensk distansförsäljningslag har du 14 dagars returrätt. Du måste kontakta kundservice på info@defunc.com före du returnerar din produkt. Du har rättigheten att undersöka vad du har köpt, men för att ångra köpet måste din produkt vara i så kallat i huvudsak oförändrat skick. På grund av hygienanledningar kan din produkt inte vara använd eller testad. Det är tyvärr inte möjligt att returnera in-earhörlurar när den slutna förpackningen har öppnats på grund av personliga hygieniska skäl.

Om du tar emot din order och upptäcker att den inte stämmer överens med vad du beställde, om den är skadad eller har andra defekter, var god kontakta kundservice inom 14 dagar efter att du tagit emot din order. Ha din orderbeställning tillgänglig för att förenkla för kundservice. Kundservice kommer att skicka en retursedel till dig där du kan specificera din retur. Du kommer att få adressen till var du ska returnera ordern och så fort vi har fått returen och godkänner dess tillstånd, kommer vi att byta ut din order eller återbetala dina pengar. Du kommer att behöva betala för returfrakt.